ZMENA

ZMENA

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY sa od 8. januára 2023 budú konať v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1)
Čas bohoslužieb bude o 9:00 hod
Zmena miesta bude trvať počas vykurovacieho obdobia