muzikál LASTOVIČKY

muzikál LASTOVIČKY

V sobotu 20. mája 2023 pozývame o 16:00 hod do nemeckého ev. kostola v Modre na muzikál AKO PRIŠLI LASTOVIČKY DOMOV
Vstupné dobrovoľné
Rozprávkový príbeh „Ako prišli lastovičky domov“ od Kristíny Royovej je vzrušujúci príbeh o strastiplnej ceste lastovičiek z teplých krajov Afriky až k nám na Slovensko. Autorkiným prínosom tejto rozprávky je humorné prepojenie niektorých ľudských vlastností s vlastnosťami malých vtáčikov.  Upriamuje pozornosť na hodnoty ako sú disciplína, poslušnosť, pracovitosť a súdržnosť. Nebojí sa pravdivo ukázať aj na tragické dôsledky sebectva a pýchy.  Muzikál Ako prišli lastovičky domov podľa rovnomennej rozprávky od Kristíny Royovej napísal Pavol Trúsik. Piesne vybrala a hudobne naštudovala Jana Feríková. V muzikáli účinkuje detský spevokol Lastovičky zo Starej Turej.