ORGANOVÝ FESTIVAL

ORGANOVÝ FESTIVAL

Pozývame na organové koncerty v Modre
ORGANOVÝ FESTIVAL V MODRE 2023
10. ročník medzinárodného festivalu
Mesto Modra, Bachova spoločnosť na Slovensku
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu

Sobota, 29. júl 2023, 19.00
Evanjelický a. v. kostol v Modre-Kráľovej
MATEJ SONLEITNER, husle / SK
VLADIMÍR KOPEC, organ / SK
J. S. Bach, G. F. Händel, T. A. Vitali, B. Pasquini, W. A. Mozart

Sobota, 5. august 2023, 19.00
Slovenský a. v. evanjelický kostol Modra
BOGDAN NARLOCH / PL

Sobota, 12. august 2023, 19.00
Slovenský a. v. evanjelický kostol Modra
JOHANNES SKUDLIK / DE
J. Bach, T. Dubois, C. Franck, F. Liszt