posledná rozlúčka

posledná rozlúčka

“Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.” 1. Kor. 13, 13 
 
V hlbokom smútku oznamujeme, že nás 3. júla 2022 vo veku 92 rokov navždy opustil milovaný otec, starý otec, brat, krstný otec, evanjelický farár, profesor a dekan Evanjelickej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič.
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu 9. júla 2022 o 11.00 v evanjelickom kostole v Senci a o 14.00 na cintoríne v Dolnom Srní. Prosíme smútiacich, aby namiesto kvetín zvážili milodary na podporu cirkevných zborov v Senci, Dolnom Srní a na Turíčkach po skončení obradu. Smútiaca rodina