V roku 2021 sme sa rozlúčili:

Viera Bartošová

Bohuš Sodoma

Juraj Kmeťo

Ivan Jedlička

Anežka Sodomová

Anna Brazdovičová