Aktuality

KRÁČAJME SPOLU

KRÁČAJME SPOLU

V sobotu 09.12.2023 sa v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej uskutoční panelová diskusia KRÁČAJME SPOLU

projekt KUČERAVÁ OVEČKA

projekt KUČERAVÁ OVEČKA

opäť sa zapájame do charitatívneho projektu

Daniel Minich

Daniel Minich

odhalenie pamätnej tabule

Zdvihnite život

Zdvihnite život

Hudobno-literárne podujatie pri príležitosti 135. výročia narodenia Martina Rázusa

Konferencia pre mužov

Konferencia pre mužov

Dávame do pozornosti zaujímavé podujatie - KONFERENCIU PRE MUŽOV, ktorú pripravuje Edukačno-misijné centrum ECAV
Prihlasovanie na: ​iMUŽ​​​

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

V nedeľu 22.10.2023 pozývame o 10:30 hod do nemeckého evanjelického kostola na RODINNÚ BOHOSLUŽBU a potom na evanjelickú faru k AGAPÉ - spoločnému času s občerstvením

Misijné dni ZD

Misijné dni ZD

MISIJNÉ DNI ZD​​​

stretnutie rodičov a konfirmandov 1. roč.

stretnutie rodičov a konfirmandov 1. roč.

V piatok 29.09.2023 bude o 18:00 v zborovej miestnosti na ev. fare v Modre (Štúrova 1) stretnutie rodičov a konfirmandov 1. ročníka

LUTERÁNSKY CHODNÍK

LUTERÁNSKY CHODNÍK

14. októbra 2023 pozývame na ďalší ročník putovania z Veľkých Levár do Modry - LUTERÁNSKY CHODNÍK

Spomienka na Annu Adamovičovú

Spomienka na Annu Adamovičovú

Spomienka na sestru farárku Annu Olexovú – Adamovičovú, rod. Janovskú

Život modranského cirkevného zboru v poslednom storočí je neoddeliteľne spätý so životom sestry farárky Anny Olexovej-Adamovičovej. Od roku 1953 žila s manželom v Modre; v roku 1955 tu ukončila štúdium a ordináciou v kostole v Modre-Kráľovej vstúpila do kaplánskej služby. Po smrti manžela sa v roku 1975 stala zborovou farárkou v cirkevnom zbore Modra. Aktívnu farársku službu ukončila v roku 2005, avšak jej životná služba Bohu pokračovala až do chvíle, kedy vložila svoj život do Božieho náručia. V Modre a predovšetkým s členmi modranského cirkevného zboru prežila viac ako šesťdesiat rokov spoločného života a tento cirkevný zbor sa stal jej domovom a rodinou. Krstila, konfirmovala, sobášila a aj sa lúčila; učila, viedla a sprevádzala; aj v náročných časoch zvestovala dobrú správu evanjelia Ježiša Krista. Takmer v každej rodine tohto cirkevného zboru zanechala stopu svojej služby Bohu. Vďaka darom, ktorými ju Hospodin obdaril, mnohí nachádzali cestu k cirkvi a aj k Bohu. V cirkevnom zbore na ňu v rozhovoroch často spomíname. Sme vďační Pánu Bohu za jej život a službu;  za jej ochotu svojimi obdarovaniami rozvíjať a spolu s ďalšími spolupracovníkmi budovať život cirkevného zboru. Tento rok je spomienka na ňu zosilnená dvomi výročiami; dňa 10. mája 2023 sme si pripomenuli nedožité 90 narodeniny sestry farárky a 28. marca 2023 uplynulo päť rokov od ukončenia jej časnej cesty životom. Myslíme na ňu s úctou, s láskou a vďačnosťou a s nádejou ju v spomienkach vkladáme do náručia Božej milosti. 

Deň otcov

Deň otcov

Na Deň otcov (18.06.2023) pozývame tatkov na "Bowlingová pánsky klub) o 15:00 hod v Trnave

CYKLOTÚRA

CYKLOTÚRA

prechádzky labyrintom literatúry

prechádzky labyrintom literatúry

Deň modranského sirotinca

Deň modranského sirotinca

V sobotu 20.05.2023 pozývame na DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA
Od 10:30 do 18:00 je pre Vás pripravený bohatý program v sirotinci a v nemeckom evanjelickom kostole v Modre

stretnutie spevokolov BaS

stretnutie spevokolov BaS

V nedeľu 04. máj 2023 sa o 15:00 hod bude konať v nemeckom evanjelickom kostole v Modre stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu

štvrtkové prechádzky na Kalváriu

štvrtkové prechádzky na Kalváriu

Budeme pokračovať štvrtkovými prechádzkami na Kalváriu
Z Ev. fary v Modre vyrážame o 17:30 (môžete ísť z ktoréhokoľvek miesta)
18:00 - krátka bohoslužba na Kalvárii

KONFICYKLOTÚRA

KONFICYKLOTÚRA

V pondelok 1. mája pozývame konfirmandov a dorastencov na CYKLOTÚRU

OZNAMY

OZNAMY

Veľkonočný ESCAPE ROOM

Veľkonočný ESCAPE ROOM

V nedeľu 02.04.2023 pozývame o 16:00 hod deti a rodičov do priestorov evanjelickej fary a kostolov v Modre (podľa počasia) na VEĽKONOČNÝ ESCAPE ROOM
Deti budú na riešením úloh získavať indície ku kľúčom kódom ku zámkom a hľadať kľúč, ktorý otvorí dvere
Pre dospelých bude pripravený doplnkový "čakací" program pri káve a možno aj nejakej zvládnuteľnej úlohe
Začíname na evanjelickej fare v Modre (Štúrova 1)

Seniorátne stretnutie žien

Seniorátne stretnutie žien

Spoločenstvo evanjelických žien Bratislavského seniorátu pozýva v nedeľu 02.04.2023 o 15:00 hod do Kultúrneho domu v Šamoríne na Seniorátne stretnutie žien
Téma: "CESTA K ORDINÁCII ŽIEN NA SLOVENSKU"
Hosť: Mária HROBOŇOVÁ, ev. farárka v Lučenci
Projekt: DARINA BANCÍKOVÁ - putovná výstava

Prechádzky labyrintom literatúry

Prechádzky labyrintom literatúry

V pondelok 27.03.2023 pozývame na ďalšiu z prechádzok labyrintom literatúry
o 18:00 hod v zborovej miestnosti na ev. fare v Modre 

OZNAMY

OZNAMY

Volebný konvent

Volebný konvent

V nedeľu 19.03.2023 po službách Božích o 9:00 hod - VOLEBNÝ KONVENT DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU
Kandidát: Ing. Peter SYNAK

EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

V nedeľu 05. marec 2023 pozývame o 16:00 hod do Sobášnej siene (Súkenícka 4) na EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB na tému "Počul som o vašej viere", ktorú pripravili ženy z Taiwanu. Organizačne zabezpečujú ženy z evanjelického cirkevného zboru, z rímsko-katolíckej farnosti a Kresťanských zborov v Modre.
Výťažok zo zbierky bude venovaný na projekt katolíckej organizácie Hope Workers´Center. Organizácia pomáha cudzinkám, ktoré pomáhajú v domácnostiach Taiwančanov bez právnej ochrany a sú vykorisťované.

Labyrint literatúry

Labyrint literatúry

V pondelok 27.02.2023 pozývame na PRECHÁDZKY LABYRINTOM LITERATÚRY o 18:00 hod v zborovej miestnosti na ev. fare v Modre (Štúrova 1)

Novšie Staršie
Strana 2 z 4