Aktuality

mimoriadny zborový konvent

mimoriadny zborový konvent

V nedeľu 18.12.2022 pozývame na mimoriadny zborový konvent po službách Božích o 9:00 hod v slovenskom ev. kostole v Modre

Listy do rodín

Listy do rodín

"V advente Vám opäť napíšem niekoľko listov" Jan Oslík

"SPIEVAJÚCI ADVENTNÝ KALENDÁR"

"SPIEVAJÚCI ADVENTNÝ KALENDÁR"

Evanjelická cirkev v strednom Nemecku pripravila "SPIEVAJÚCI ADVENTNÝ KALENDÁR"
Je v ňom "ukrytá" aj jedna slovenská pieseň

adventné prechádzky

adventné prechádzky

Počas adventných štvrtkov pozývame na ADVENTNÉ PRECHÁDZKY
Začíname o 17:00 v slovenskom ev. kostole krátkou bohoslužbou - potom vyrážame na prechádzku smerom na námestie - končíme v niektorej kaviarni na káve, čaji alebo punči

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu - 1. adventná - pozývame na rodinnú bohoslužbu - ADVENTNÉ PUTO(VANIE) o 16:00 hod v priestoroch Základnej školy EUREKA (Kostolná 3)

LUTERÁNSKY CHODNÍK

LUTERÁNSKY CHODNÍK

Pozývame na 5. ročník LUTERÁNSKEHO CHODNÍKA - "putovanie po stopách predkov v nových topánkach" - 1. októbra 2022

volebný konvent

volebný konvent

Volebný konvent na post generálnej dozorkyne / dozorcu bude v našom cirkevnom zbore v nedeľu 18.09.2022 na službách Božích o 9:00 hod
Informácie o kandidátoch nájdete na: ROZHOVOR S KANDIDÁTMI

prechádzky na Kalváriu

prechádzky na Kalváriu

Pozývame na štvrtkové prechádzky na Kalváriu
Trasa: z ktoréhokoľvek miesta (z ev. fary vyrážame o 17:30 hod)
Čas a cieľ: 18:00 hod - Modranská Kalvária
Čo robíme: krátka bohoslužba a rozhovory

otcovia a deti

otcovia a deti

Organizujeme podujatie "S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT" - víkend otcov s deťmi na Malom Dunaji
Info v priloženom dokumente
Prihlásiť sa je potrebné do 14.08.2022 na: oslik.jan@gmail.com

PRECHÁDZKY LABYRINTOM LITERATÚRY

PRECHÁDZKY LABYRINTOM LITERATÚRY

V pondelok 8.8.2022 o 18:00 hod pozývame na Prechádzky labyrintom literatúry na farskom dvore (Štúrova 1, Modra) venované Martinovi Rázusovi

ORGANOVÝ FESTIVAL

ORGANOVÝ FESTIVAL

V rámci medzinárodného organového festivalu Modra 2022 pozývame na tri koncerty

RODINNÝ TÁBOR

RODINNÝ TÁBOR

V termíne 28.-31.07.2022 organizujeme v našom cirkevnom zbore rodinný tábor.
Bližšie info v priložených dokumentoch

DETI Z FARY

DETI Z FARY

Beseda a autogramiáda so Soňou Bulbeck - autorkou knihy DETI Z FARY
Moderuje jedno z "detí z fary" - Eva Oslíková
23.06.2022 o 18:00 hod - Letná čitáreň pri Mestskej knižnici v Modre

ŠTVRTKOVÉ PRECHÁDZKY

ŠTVRTKOVÉ PRECHÁDZKY

ŠTVRTKOVÉ PRECHÁDZKY NA KALVÁRIU POKRAČUJÚ

Za priaznivého počasia vyrážame o 17:15 z ev. fary v Modre (Štúrova 1) alebo individuálne z ktoréhokoľvek miesta - stretávame sa o 17:45 na Kalvárii v modranskom chotári. Tu bude vždy krátka bohoslužba (a niekedy aj piknik)

muzikál

muzikál

V nedeľu 10.04.2022 bude o 17:00 hod v evanjelickom kostole v Trnave detský muzikál ANJELI, ktorý pripravil detský spevokol Lastovičky zo Starej Turej spolu s deťmi z cirkevného zboru Trnava

aktuálna pomoc

aktuálna pomoc

Neodvracaj tvár ...

informácie o možnostiach pomoci pre Ukrajinu prostredníctvom EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. nájdete na stránke https://www.ecav.sk/

Niektoré konkrétne linky:

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/realna-a-okamzita-pomoc-utecencom-z-ukrajiny

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/zbierka-na-pomoc-ukrajine

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/evanjelici-pomahaju-ukrajine

pôstne prechádzky

pôstne prechádzky

V čase pôstu Vás pozývame na spoločné (ale aj individuálne) prechádzky každý pôstny štvrtok

- ak sa chcete pridať, vyrážame vždy vo štvrtok o 17:15 z evanjelickej fary v Modre (Štúrova 1)

- môžete ísť aj z domu, alebo z iného miesta

- stretávame sa na TROCH KRÍŽOCH (Kalvária nad Modrou) o 17:45, kde bude krátka bohoslužba

- v prípade nepriaznivého počasia sa prechádzka nekoná

rodinná bohosužba

rodinná bohosužba

13.02.2022 pozývame o 10:30 hod na rodinnú bohoslužbu v slovenskom ev. kostole v Modre. Téma: ČO SI NEZASLÚŽIM

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva

ZBIERKA NA OPRAVU ZVONOV

ZBIERKA NA OPRAVU ZVONOV

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra vyhlasuje zbierku na opravu zvonov a vežových hodín na slovenskom evanjelickom kostole ap. Petra a Pavla v Modre. Napriek snahe o ich prevádzku a údržbu je potrebná komplexná oprava. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o finančnú podporu na ich opravu.

Ďakujeme za Vašu podporu

VIERA - VZDELANIE

VIERA - VZDELANIE

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra v spolupráci so SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra pripravili film VIERA - VZDELANIE - dokument o štyroch osobnostiach, ktoré v Modre pôsobili, alebo prežili časť života: Ľudovít Štúr, Karol Štúr, Samuel Zoch, Ivan Branislav Zoch.

Nájdete na: FILM

Cirkevný príspevok 2023

Cirkevný príspevok 2023

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra na zasadnutí dňa 19.12.2021 schválilo odporúčanú výšku cirkevného príspevku na rok 2022 v sume 20,-Eur/osobu

(informácie o spôsobe platby nájdete v položke menu PLATBY)

Výsledky sčítania

Výsledky sčítania

(prevzaté zo stránky www.ecav.sk)

20. januára 2022 prezentovali na Štatistickom úrade SR v Bratislave ďalšie základné výsledky SODB 2021. Evanjelické vyznanie uviedlo 5,3% obyvateľstva (287- tisíc).

https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov

Otázka náboženského vyznania
Najviac, teda 55,8% obyvateľstva (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke vyznanie. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické s 5,3% (presne 286 907) a gréckokatolícke so 4% (218- tisíc).

Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8%, uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo len 13,4%.

Rímskokatolícka cirkev zaznamenala najväčší pokles o 6 percentuálnych bodov. Vzrástli iné vyznania. 

Pre porovnanie, v roku 2011 bolo evanjelikov 316 tisíc, v roku 2001 372 tisíc a v roku 1991 326 tisíc.  Pokles po poslednom sčítaní je teda cca. 29 tisíc (0,5 percentuálneho bodu). 

Evanjelici majú najväčší počet obyvateľstva na Myjave, v Turčianskych Tepliciach a v Liptovskom Mikuláši.

Rozhlasové služby Božie

Rozhlasové služby Božie

V nedeľu 23.01.2022 budú vysielané na Rádiu Slovensko služby Božie z Trnavy

Rozhlasové služby Božie

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 23.01.2022 pozývame o 10:30 hod na rodinnú bohoslužbu do slovenského ev. kostola v Modre

Novšie Staršie
Strana 2 z 3