Bohoslužby

poďakovanie za úrody

poďakovanie za úrody

V nedeľu 15.10.2023 pozývame k poďakovaniu za úrody na bohoslužbách v Modre o 9:00 a vo Vinosadoch o 10:30

bohoslužba na Zámčisku

bohoslužba na Zámčisku

V nedeľu 08.10.2023 pozývame na bohoslužbu na Zámčisku o 10:30 hod
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v nemeckom ev. kostole v Modre

Byť dôležitý

Byť dôležitý

Zamyslenie z evanjelického kostola v Modre (01.10.2023) nájdete na
SPOTIFY
YOUTUBE

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 24.09.2023 pozývame o 10:30 hod do nemeckého evanjelického kostola v Modre na rodinnú bohoslužbu
a po skončení na AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 10.09.2023 (počas Modranského vinobrania) bude rodinná bohoslužba o 10:30 hod v záhrade nemeckej evanjelickej školy (Štúrova 61)

S požehnaním do škôl

S požehnaním do škôl

V nedeľu 03.09.2023 pozývame na služby Božie s požehnaním žiakov, študentov, učiteľov, profesorov, vychovávateľov a všetkých, ktorí to potrebujú pre nový školský rok
o 9:00 v slovenskom ev. kostole v Modre
o 10:30 v modlitebni vo Vinosadoch

služby Božie na Rádiu Modra

služby Božie na Rádiu Modra

V nedeľu 16.07.2023 o 9:00 h budú služby Božie zo slovenského ev. kostola v Modre vysielané na rádiu Modra
Hosť:  Dávid Bázlik, ev. farár v Bratislave-Petržalke
106,1 FM (alebo cez internet)

Bohoslužba pod rozhľadňou

Bohoslužba pod rozhľadňou

Pozývame na bohoslužbu pod rozhľadňou na Veľkej Homoli 5. júla 2023
Začíname o 10:00. Po bohoslužbe bude spoločný piknik (z vlastných zásob)

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 11.06.2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU s krstom a Večerou Pánovou 
Po bohoslužbe bude AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvor

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 28. mája 2023 pozývame o 10.30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU v slovenskom evanjelickom kostole v Modre a AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore

Deň matiek

Deň matiek

V nedeľu 14. mája 2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole v Modre venovanú DŇU MATIEK
a na SPOLOČNÝ OBED na ev. fare v Modre s darčekom pre mamy - deti varia obed a chystajú stolovanie

koncert spevokolu

koncert spevokolu

Na sviatok Vstúpenia (18.05.2023) pozývame na služby Božie o 18:00 hod v slovenskom ev. kostole v Modre a malý koncert spevokolu LAUDATE DOMINUM

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

V nedeľu 23.04.2023 pozývame na rodinnú bohoslužbu v slovenskom ev. kostole a AGAPÉ po bohoslužbe na farskom dvore

Veľká noc v Modre

Veľká noc v Modre

Prinášame prehľad bohoslužieb počas Veľkonočných sviatkov

pašiová bohoslužba

pašiová bohoslužba

V nedeľu 26.03.2023 pozývame o 10:30 hod na PAŠIOVÚ BOHOSLUŽUBU s VEČEROU PÁNOVOU
téma: V ČOM SA SKRÝVA MOC?
(miesto: Zborová miestnosť na ev. fare v Modre)

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

v nedeľu 12.03.2023 pozývame o 10:30 hod na rodinnú bohoslužbu s Večerou Pánovou v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1)

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 12.02.2023 pozývame o 10:30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU na tému: UMENIE POČÚVAŤ

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 22.01.2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1, Modra)

Zjavenie Krista mudrcom

Zjavenie Krista mudrcom

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 08.01.2023 pozývame o 16:00 na RODINNÚ BOHOSLUŽBU S VEČEROU PÁNOVOU v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1, Modra)

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V 3. adventnú nedeľu 11.12.2022 pozývame o 10:30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU s VEČEROU PÁNOVOU v slovenskom evanjelickom kostole apoštolov Petra a Pavla v Modre
Téma: NECH SA ZNÍŽI KAŽDÝ VRCH I KOPEC

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 13. nov. 2022 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v priestoroch Základnej školy EUREKA (Kostolná 3) na tému: DAŤ VECI DO PORIADKU
Tešíme sa na stretnutie

EUREKA

EUREKA

V nedeľu 23.10.2022 pozývame na prehliadku priestorov základnej školy EUREKA a rodinnú bohoslužbu s požehnaním školy (Kostolná 3)

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY

V nedeľu 16. októbra 2022 chceme spoločne na službách Božích poďakovať za požehnanie úrod

INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra Vás pozýva na INŠTALÁCIU - slávnostné uvedenie Evy Oslíkovej do služby zborovej farárky v cirkevnom zbore.
Slávnosť INŠTALÁCIE bude v sobotu 22. októbra 2022 o 10:00 hod v slovenskom evanjelickom kostole ap. Petra a Pavla v Modre

Novšie Staršie
Strana 2 z 3